Kariera w Cityboard Media

Co możemy Ci zaoferować?

Specjalista ds. Sprzedaży Online

Miejsce pracy: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Kraków

Nasze oczekiwania:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów i usług digitalowych, które poparte jest wymiernymi sukcesami.
 • Umiejętność pozyskiwania nowych klientów i budowania z nimi trwałych relacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy; doświadczenie w pracy nad kilkoma projektami równocześnie.
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi digitalowych, zarówno w teorii jak i w praktyce. Szukamy osób, które świetnie znają narzędzia oferowane klientom.
 • Nastawienie na realizacje wyznaczonych celów; potrzebujemy ludzi pracujących zadaniowo, którzy potrafią realizować mikro i makro cele naszej organizacji.
 • Otwartość i plastyczne podejście do realizowanych projektów. Zależy nam na osobach, które potrafią działać w zmiennych warunkach i nie boją się zmian.

Twoje obowiązki:

 • Realizowanie ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych.
 • Nawiązanie i budowanie efektywnych i długotrwałych relacji z Klientami.
 • Identyfikowanie potrzeb Klientów w zakresie marketingu online.
 • Śledzenie trendów w obszarze digital i inspirowanie nimi Klienta.
 • Kompleksowa obsługa kampanii digital.

Nasza oferta:

 • Wynagrodzenie motywacyjne (podstawa oraz motywacyjny system prowizyjny – można wypracować nieograniczone wynagrodzenie dodatkowe).
 • System szkoleń i wsparcia merytorycznego.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Karta Medicover Sport.
 • Biuro w bardzo dobrej lokalizacji.
 • Dodatkowe dni wolne od pracy, a długie weekendy zawsze wolne.
 • Wygodna forma zatrudnienia (B2B).

Aplikuj już teraz. Czekamy na Twoje CV - e-mail: praca@cityboard.pl


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych jest Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, za pośrednictwem adresu e-mail: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@cityboard.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”


Formularz aplikacyjny

Drag and drop files here or Browse
Maksymalny rozmiar plików 10 Mb
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Cityboard Media Sp. z o.o.

ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa
+48 730 222 500
+48 22 376 99 00
office@cityboard.pl