Webmaster

Webmaster

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • projektowanie responsywnych serwisów internetowych (w tym e-commerce);
 • tworzenie makiet serwisów;
 • wdrażanie, optymalizacja i administrowanie stronami internetowymi Spółki oraz jej Klientów;
 • wykonywanie audytów SEO stron internetowych;
 • aktywne uczestnictwo w kreacji i wizualizacji nowych projektów.

Wymagania:

 • biegła znajomość platform CMS WordPress, Joomla, PrestaShop;
 • bardzo dobra znajomość HTML5, CSS, JavaScript (biblioteka jQuery), PHP i MySQL;
 • znajomość zasad Responsive Web Design oraz składni W3C;
 • znajomość biblioteki Bootstrap;
 • umiejętność zabezpieczania witryn;
 • doświadczenie w optymalizacji stron pod kątem SEO;
 • język angielski na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • kreatywność i samodzielność w rozwiązaniu problemów;
 • dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 • Znajomość dobrych praktyk UX oraz UI.

Oferujemy:

 • dobrą pensję (odpowiednią do posiadanych umiejętności i doświadczenia);
 • prywatną opiekę medyczną;
 • elastyczny model zatrudnienia (własna działalność gospodarcza);
 • świetną lokalizację biura (Metro Politechnika, Zebra Tower);
 • szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia.

Aplikuj już teraz. Czekamy na Twoje CV - e-mail: praca@cityboard.pl


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania Twoich danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest Administratorem przesłanych przez Ciebie danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, elektronicznie: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cityboard.pl.
 4. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 6. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz Pani, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 11. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie.”

Formularz aplikacyjny

Preferowane godziny spotkania:

* Pola wymagane

Wybierz pliki
Size limit for each file is 10.0 MB
  captcha