Kariera w Cityboard Media

Co możemy Ci zaoferować?

Specjalista ds. Inwestycji i Eksploatacji

Miejsce pracy: Kraków, Katowice, Trójmiasto

Twoje codzienne zadania:

 • współpraca z podmiotami biorącymi udział w procesach inwestycji i eksploatacji, w tym z jednostkami administracji publicznej;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń reklamowych;
 • pozyskiwanie terenów pod urządzenia reklamowe;
 • negocjacje warunków i zawieranie nowych umów dzierżawy;
 • renegocjacje warunków finansowych umów istniejących;
 • nadzór, pozyskiwanie i współpraca z wykonawcami robót.

 

Odnajdziesz się u nas, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie min. średnie (wykształcenie wyższe techniczne będzie dodatkowym atutem);
 • doświadczenie na rynku nieruchomości lub w obszarze inwestycji i eksploatacji (mile widziane);
 • gotowość do podróży służbowych;
 • samodzielność, operatywność i silną motywację w dążeniu do celu;
 • bardzo dobrą organizację pracy;
 • bardzo dobrze rozwinięte zdolności negocjacyjne poparte sukcesami;
 • odporność na stres;
 • dobrą wyobraźnię przestrzenną.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • atrakcyjne wynagrodzenie stałe i zmienne;
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • współpracę na zasadzie usługi zewnętrznej – B2B (wymagany własny samochód);
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole.

Aplikuj już teraz. Czekamy na Twoje CV - e-mail: praca@cityboard.pl


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, za pośrednictwem adresu e-mail: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@cityboard.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

Formularz aplikacyjny

Preferowane godziny spotkania:

* Pola wymagane

Wybierz pliki
Size limit for each file is 10.0 MB
  captcha

     Cityboard Media Sp. z o.o.

  ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa
  +48 730 222 500
  +48 22 376 99 00
  office@cityboard.pl