Media Buyer

Miejsce pracy: Warszawa

Twoje codzienne wyzwania:

 • planowanie i zakup mediów online (digital);
 • kontrola kosztów kampanii, monitorowanie realizacji założonych wskaźników oraz optymalizowanie wyników realizowanych kampanii;
 • samodzielne przygotowywanie rekomendacji rozwiązań mediowych dla klienta;
 • post analizy kampanii oraz prezentowanie wyników i wniosków, śledzenie trendów rynkowych, prowadzenie analiz rynku i konkurencji, stałe poszerzanie wiedzy o rynku mediów.

 

Odnajdziesz się u nas, jeśli posiadasz:

 • 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku senior media planner buyer;
 • znajomość specyfiki mediów oraz narzędzi mediowych tj. TGl, PBC, Radio Track, Kantar Media oraz Adventage;
 • wykształcenie wyższe (lub w trakcie nauki w trybie wieczorowym lub zaocznym);
 • dobrą znajomość angielskiego w mowie i piśmie (wymagana w codziennej pracy);
 • wysoką motywację do pracy i zaangażowanie w obsługę klienta;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.

 

Przygotowaliśmy dla Ciebie:

 • ambitną pracę w agencji 360;
 • szeroką ofertę szkoleń oraz pracę w młodym, dynamicznym zespole;
 • prywatną opiekę medyczną oraz kartę Medicover Sport;
 • elastyczny model zatrudnienia (własna działalność gospodarcza);
 • świetną lokalizację biura (Metro Pole Mokotowskie, Stary Mokotów);
 • szkolenia i wsparcie merytoryczne.

Aplikuj już teraz. Czekamy na Twoje CV - e-mail: praca@cityboard.pl


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, za pośrednictwem adresu e-mail: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@cityboard.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”

Formularz aplikacyjny

Preferowane godziny spotkania:

* Pola wymagane

Wybierz pliki
Size limit for each file is 10.0 MB
  captcha

     AKTUALNOŚCI BANK WIEDZY POMOC KARIERA POLITYKA PRYWATNOŚCI STREFA KLIENTA

  Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie. Czytaj więcej: Polityka Prywatności.
  Cityboard Media Sp. z o.o., ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Regon: 011355200, NIP: 5251003406. Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024971. Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 PLN.
  © 2022 Cityboard Media. All Rights Reserved.