oświadczenie, izba gospodarczej reklamy zewnętrznej, igrz
oświadczenie, izba gospodarczej reklamy zewnętrznej, igrz

Oświadczenie w sprawie raportu IGRZ


W związku z opublikowanym przez Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej raportem o wielkości rynku OOH w Polsce, zawierającym również "tabelę nośników”, oświadczamy, że przedstawiona przez IGRZ informacja dotycząca liczby nośników Cityboard Media Sp. z o.o. jest błędna, a Lech Kaczoń, kolejny rok z rzędu podaje dane wyssane z palca. Takie działania uznajemy za szkodliwe zarówno dla Spółki jak i całego rynku systemowej reklamy zewnętrznej w Polsce i ubolewamy nad faktem, że czyjaś osobista ambicja występowania rzekomo „w imieniu całej branży”, niemająca nic wspólnego ze stanem faktycznym, doprowadza do rozpowszechniania nierzetelnej informacji wśród wszystkich zainteresowanych. Takie mało profesjonalne działanie było jednym z istotnych powodów, dla którego Cityboard Media Sp. z o.o. w lutym 2011 r. wystąpiła z IGRZ i w kolejnych latach odmówiła przekazywania tej organizacji danych odnośnie działalności, w tym danych o liczbie posiadanych nośników. Tym samym, wszelkie informacje na temat Cityboard Media Sp. z o.o. publikowane przez IGRZ oraz Lecha Kaczonia są nieautoryzowane.