Polityka zrównoważonego rozwoju w Cityboard Media

Polityka zrównoważonego rozwoju w Cityboard Media

Cityboard Media w swojej strategii biznesowej zawsze stara się zwracać uwagę na aspekty środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i poszanowanie dla szeroko rozumianego otoczenia.

Mając na uwadze „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju” przyjętych przez kraje członkowskie ONZ na szczycie w Nowym Jorku we wrześniu 2015 roku, zmodyfikowaliśmy własne działania, aby dostosować się do celów nr 7 (Czysta i dostępna energia), nr 10 (Mniej nierówności) i nr 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja). Owe trzy wymienione punkty funkcjonują w Cityboard Media w postaci celów strategicznych:

  • Zmniejszenie negatywnego wpływu funkcjonowania firmy na środowisko (Cel Cityboard Media nr 1. Środowisko).
  • Tworzenie wartości dodanej, która będzie użyteczna społecznie (Cel Cityboard Media nr 2. Społeczeństwo).
  • Szerzenie postaw odpowiedzialnościowych (Cel Cityboard Media nr 3. Jednostki).

Nasze działania podjęte w celu zadbania o zrównoważony rozwój wpisują się w kilka obszarów, które mają charakter mikro i makro. Każdy z wyżej wymienionych celów jest realizowany przez katalog 5 konkretnych działań.

 

Cel Cityboard nr 1. Środowisko

Działania:

  • Odnawialne źródła energii – od ponad 10 lat na naszych nośnikach reklamowych w całym kraju instalujemy panele fotowoltaiczne, które dostarczają energii do oświetlania ekspozycji. W 2022 r. nasza siedziba główna została wyposażona w instalację fotowoltaiczną, która dostarcza czystą energię do naszego biura.
  • Oszczędność energetyczna – od 2020 roku instalujemy na naszych nośnikach reklamowych nowoczesne i energooszczędne lampy Canaluminair WB 14/03. Gwarantują one minimalny pobór mocy (30 W), a przy tym równomierne oświetlenie ekranu reklamowego. Minimalny pobór mocy, to mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W latach 2021-2022 wyemitowaliśmy do atmosfery ponad 18 ton CO2 mniej i zaoszczędziliśmy ponad 1 GWh energii. Aktualnie już blisko 90 proc. ekranów wyposażone jest w te źródła oświetlenia.
  • Przetwarzanie materiałów – od kilkunastu lat, jako jedyna firma outdoorowa na rynku, oferujemy klientom ekoplakat. To wysokiej jakości podłoże drukarskie zapewniające doskonałą ekspozycję reklam. Niezależnie od warunków atmosferycznych wygląd plakatów drukowanych na ekoplakacie jest taki sam przez cały czas trwania kampanii. Dodatkowo, ekoplakat jest materiałem ekologicznym. Do jego montażu nie potrzebne są woda i klej. Jest materiałem w 100 proc. przetwarzalnym, ponieważ ze zużytych ekoplakatów wytwarza się regranulat, który może zostać ponownie wykorzystany do produkcji plakatów, ale nie tylko. W lipcu 2022 roku na rynku zadebiutowała nasza nowa marka So!city, która oferuje plecaki, torby, nerki, czy worki, które wytwarzane są właśnie z ekoplakatów billboardowych. Otrzymują one w ten sposób drugie życie. Pod koniec 2022 roku marka została nagrodzona Medalem Europejskim. Produkty można kupić w serwisie Socity.shop. Przetwarzanie ekoplakatów na produkty odbywa się nie tylko w ramach marki So!city. Takie działania realizujemy również na zamówienie klientów. Ekoplakaty po kampaniach na plecaki, czy nerki przetworzyliśmy dla McDonald’s Polska, Netto Polska, czy Fabryki Norblina.

 

Cel Cityboard nr 2. Społeczeństwo

Działania

  • Kampanie społeczne – kampanie społeczne to jeden z niezbędnych elementów naszego funkcjonowania. Nieomal od początku istnienia firmy realizujemy nieodpłatne kampanie społeczne na naszych ekranach, aby wspierać potrzebujących, promować ekologiczne idee, wyrównywać szanse i zmieniać świat na lepsze. OPP, fundacje, stowarzyszenia, inicjatywy ekologiczne, czy pilnie potrzebujący znajdują u nas wsparcie. Na swoim koncie mamy już kilkaset kampanii tego typu. Poniżej kilka wybranych przykładów z ostatniego roku:

 

Cel Cityboard nr 3. Jednostki

Działanie

  • Praktyki codzienne – planując prace w naszych biurach staramy się wdrażać dobre praktyki i zachęcać współpracowników Cityboard Media do postaw odpowiedzialnościowych. Każde nasze biuro wyposażone jest w system segregacji śmieci, a wszystkie drukarki mają domyślnie ustawiony tryb ekologiczny (drukowanie dwustronne i czarno-białe). Promując ekologiczny transport stworzona została infrastruktura zachęcająca do przyjazdu do wybranych biur rowerem (stojaki, pomieszczenia zadaszone, prysznice), a współpracownicy otrzymują od firmy stroje, sprzęt rowerowy, zaproszenia na wyścigi kolarskie; mogą także wygrać rowery w konkursach organizowanych przy okazji eventów. Współpracownicy otrzymują także torby, plecaki i gadżety wykonane z ekoplakatów (patrz: Cel Cityboard nr 1 Środowisko), aby w praktyce wykorzystać produkty z upcyclingu.

 

Jako organizacja należymy do Business Centre Club i bliskie są nam praktyki kooperacji i współpracy na rożnych poziomach z podmiotami, które pomagają nam w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

W najbliższych latach będziemy kontynuowali realizacje działań w wybranych obszarach polityki. Niektóre z nich (np. wymiana lamp w ramach „Oszczędności energetycznej”) stracą na intensywności z powodów zakończenia prac wdrożeniowych. Inne (np. „Praktyki codzienne”, czy „Przetwarzanie materiałów”) będą rozszerzane, a wybrane („Odnawialne źródła energii”) pozostaną na niezmienionym poziomie. 

Jako organizacja świadoma i odpowiedzialna za własne czyny dołożymy wszelkich starań, by w obszarach naszych aktywności uczynić świat bardziej przyjaznym, sprawiedliwym i gościnnym dla przyszłych pokoleń.

Marcin Stan
Członek Zarządu Cityboard Media


Nasze aktywności


Polityka zrównoważonego rozwoju w Cityboard Media

Cityboard Media Sp. z o.o.

ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa
+48 730 222 500
+48 22 376 99 00
office@cityboard.pl