Stosowanie plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu internetowego https://cityboard.pl/ (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30, o numerze NIP 5251003406, REGON 011355200, wpisana do KRS pod numerem 0000024971 (dalej jako „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem tel.: 22 376 99 00, fax: 22 376 99 99 (Pon. - Pt.: 9.00 - 17.00)
 4. Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego Użytkownikiem.
 5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 6. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. W celu skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw opisanych w dalszej części Polityki prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych na wskazane powyżej adresy e-mailowe.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Newsletter
  Użytkownik chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Użytkownik może również podać swoje imię w celu personalizacji wysyłanych wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku adresu e-mail niezbędne, by zapisać się do Newslettera. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi dotyczącymi działalności Cityboard Media Sp. z o. o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera.
  Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.
  Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 2. Formularz kontaktowy
  Dane osobowe Użytkownika przesłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest komunikacja z Użytkownikiem Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.
  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym (np. zawarta umowa), obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu kierowania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Administratora drogą telefoniczną lub e-mailową (w zależności od podanych danych) – podstawą prawną jest wyrażona w tym celu zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych drogą telefoniczną lub mailową.
  Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej w tym celu zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownik ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość.

III. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, tzn. podmioty, z których usług korzysta Administrator.
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
  2. dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
  3. podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, organy państwowe.

IV. PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik Serwisu).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania Użytkownika z Serwisu w następujących celach:
  1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
  2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

V. INNE TECHNOLOGIE

 1. Google Analytics
  Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.
  Informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu są automatycznie zbierane przez Google Analytics i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem dalej jest skracany. W pewnych sytuacjach do serwera Google w Stanach Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP Użytkownika i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
  Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.
  Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Google Ads
  Serwis korzysta z narzędzi marketingowych Google Ads dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Ads Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing własnych produktów lub usług. Podczas odwiedzin Serwisu, Google Ads automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookies, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
  Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.
  Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Ads dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.
 3. Google Tag Manager
  Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager Administrator kontroluje prowadzenie kampanii reklamowych oraz sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze stron internetowych należących do Serwisu. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing własnych produktów lub usług oraz optymalizacja stron internetowych Serwisu.
  Podczas odwiedzin Serwisu na urządzeniu Użytkownika automatycznie zapisywany jest plik cookies firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie historii odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą zachowania Użytkownika na stronie.
  Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.
  Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Tag Manager, dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.
 4. Piksel Facebooka
  Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika.
  Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.
 5. Narzędzia społecznościowe
  Na stronach Serwisu używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, Google, Youtube, Linkedin, Twitter.
  Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy.
  Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.
  Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.
  - Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
  - Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
  - YouTube - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
  - Twitter - https://twitter.com/en/privacy,
  - LinkedIn - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  Jeśli Użytkownik posiadający profil w którymś z portali społecznościowych nie chce, aby operator danego portalu gromadził dane za pośrednictwem Serwisu i łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem Serwisu powinien wylogować się z danego portalu społecznościowego i ewentualnie usunąć odpowiednich plików cookies.

VI. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu oraz zarządzaniu stroną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych identyfikujących Użytkowników Serwisu.


Cityboard Media Sp. z o.o.

ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa
+48 730 222 500
+48 22 376 99 00
office@cityboard.pl