Cityboard Media wspiera kampanię "Mów do mnie grzecznie"

Cityboard Media wspiera kampanię "Mów do mnie grzecznie"


Współorganizatorami akcji są psycholodzy z Uniwersytetu SWPS. Celem kampanii jest promowanie w społeczeństwie modelu komunikacji asertywnej, bez agresji i przemocy, opartej na prawach człowieka. Autorzy apelują o kształtowanie postawy otwartej na różnorodność, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku wobec siebie i innych. Kampanii towarzyszy badanie możliwych przyczyn i konsekwencji nieasertywnej komunikacji oraz skuteczności zaproponowanych, alternatywnych form komunikacji. - Zawsze staramy się wspierać wartościowe inicjatywy, które zwracają uwagę na rzeczy czy sprawy społecznie istotne - mówi Marcin Stan, Członek Zarządu Cityboard Media.

 

Cityboard Media wspiera kampanię

 

W ramach kampanii propagowany jest, między innymi, Kodeks Grzecznej Komunikacji. Kampania ma trzy kluczowe punkty zawarte w hasłach "informujeMY", "edukujeMY", "badaMY". Każde z haseł wsparte jest layoutem prezentowanym na ekranach ecolight w Warszawie.

 

 Cityboard Media wspiera kampanię Mów do mnie grzecznie

 

Cityboard Media wspiera kampanię Mów do mnie grzecznie

 

Cityboard Media wspiera kampanię Mów do mnie grzecznie

 

Inicjatorami kampanii są Agata Jastrzębowska-Tyczkowska (psycholog z Uniwersytetu SWPS), Izabela Śliwińska (psycholog, prezes Stowarzyszenia Wspólne Podwórko), Małgorzata Godlewska (psycholog z Uniwersytetu SWPS), Tomasz Majewski (psycholog, współzałożyciel i właściciel NVC SOLUTIONS), a także Jacek Purski (socjolog, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego).