Kariera w Cityboard Media

Co możemy Ci zaoferować?

Junior SEM Specialist

Miejsce pracy: Warszawa
Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie / B2B

Koniecznie odezwij się do nas, jeśli:

 • Posiadasz minimalną znajomość narzędzia: Google Ads (Search, Display i YouTube).
 • Wiesz czym jest Google Tag Manager i Google Analytics.
 • Świetnie operujesz słowem, doskonale znasz język polski.
 • Jesteś na bieżąco z trendami.
 • Lubisz analizować efektywność kampanii.
 • Potrafisz umiejętnie zarządzać własnym czasem i pracować pod presją deadline.
 • Cechują Cię sumienność, dokładność i zaangażowanie.
 • Chcesz rozwijać swoją wiedzę również z zakresu reklamy programatycznej.

Twoje obowiązki:

 • Planowanie, tworzenie, implementacja i zarządzanie kampaniami Google Ads.
 • Identyfikacja potrzeb Klientów w zakresie komunikacji online.
 • Zakup mediów oraz przygotowywanie rozwiązań marketingowych.
 • Optymalizacja kampanii pod kątem zdefiniowanych celów.
 • Analiza i raportowanie wyników kampanii, przygotowywanie rekomendacji.
 • Opracowanie strategii mediowej i kosztorysowanie.
 • Współpraca z dostawcami.
 • Współpraca z działem strategii, kreatywnym i client service.

Co oferujemy?

 • Pracę w wiodącej i dynamicznie rozwijającej się agencji w Polsce.
 • Możliwość rozwoju i szkolenia z zakresu digital.
 • Bezpłatną prywatną opiekę medyczną.
 • Karta sportowa Medicover Sport.
 • Towarzystwo, w którym na pewno nie zaznasz nudy.
 • Dużą samodzielność i ciekawe projekty.
 • Udział w realizacji projektów realizowanych dla dużych zagranicznych i polskich marek.
 • Opiekę Digital Project Managera.

 

Zgłoszenie ślij na: praca@cityboard.pl w tytule maila wpisz: Junior SEM Specialist.

Poza CV, w mailu koniecznie napisz kilka słów o sobie i pochwal się dotychczasowymi sukcesami. Liczymy na Twoją kreatywność!


Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych jest Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, za pośrednictwem adresu e-mail: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@cityboard.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-541) przy ul. Narbutta 30, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”


Formularz aplikacyjny

Drag and drop files here or Browse
Maksymalny rozmiar plików 10 Mb
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.Cityboard Media Sp. z o.o.

ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa
+48 730 222 500
+48 22 376 99 00
office@cityboard.pl