Kariera w Cityboard Media

Co możemy Ci zaoferować?

Specjalista ds. Druku Wielkoformatowego

Specjalista ds. Druku Wielkoformatowego

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja procesu zlecania wydruków wielkoformatowych.
 • Negocjacje warunków współpracy z drukarniami.
 • Rozliczanie wykonanych zleceń z dostawcami w zakresie druku.
 • Akceptacja techniczna i kolorystyczna wydruków wielkoformatowych.
 • Rozpatrywanie reklamacji dotyczących wydruków.
 • Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych dotyczących reklamy zewnętrznej.
 • Koordynacja dostaw materiałów eksploatacyjnych.

Wymagania:

 • Szeroka wiedza dotycząca maszyn drukarskich, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych maszyn wielkoformatowych – 3,2 i 5 m szerokości.
 • Znajomość branży reklamy wielkoformatowej.
 • Znajomość funkcjonalności programów graficznych (bez konieczności sprawnego posługiwania się nimi) oraz obsługi pakietu Office.
 • Mile widziana wiedza poligraficzna, znajomość druku wielkoformatowego i specyfiki podłoży wykorzystywanych do druku wielkoformatowego.
 • Umiejętność przygotowania materiałów do druku.
 • Umiejętność szybkiego uczenia się.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Samodzielność oraz umiejętność organizowania pracy własnej.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.
 • Możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowych technologii.
 • Duży zakres samodzielności przy realizacji zadań.
 • Współpracę w oparciu o formułę B2B.

Nie wysyłaj listu motywacyjnego, potrzebujemy tylko Twoje CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Im szybciej prześlesz swoje CV, tym prędzej będziemy w stanie zaprosić Cię na rozmowę rekrutacyjną – zapraszamy!

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."


Napisz do nas.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania Twoich danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje, że jest Administratorem przesłanych przez Ciebie danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 376 99 00, elektronicznie: office@cityboard.pl lub listownie na adres Spółki.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cityboard.pl.
 4. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 6. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz Pani, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 11. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Cityboard Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie.”

Formularz aplikacyjny

Preferowane godziny spotkania:

* Pola wymagane

Wybierz pliki
Size limit for each file is 10.0 MB
  captcha

   


  .

  Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z witryny, zgadzasz się na ich stosowanie. Jak wyłączyć pliki cookies? Czytaj w zakładce Polityka Prywatności.

  Cityboard Media Sp. z o.o., 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1, Regon: 011355200, NIP: 525-10-03-406, Spółka wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024971 Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł.

  © 2019 Cityboard Media. All Rights Reserved.