Milka - kampania reklamowa
Milka - kampania reklamowa

Milka - kampania reklamowa

Milka - kampania reklamowa

Badanie post – test Milka IX 2013

  • Termin kampanii: Wrzesień 2013
  • Ilość nośników i format: 250 szt. – 6x3m
  • Udział nośników Cityboard 6x3m w kampanii: 80%
  • Wielkość próby: 530 osób
  • Badana populacja: Mieszkańcy Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Szczecina, Śląska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy i Lublina w wieku 15 – 65 lat

 

Wyniki: